Adatvédelmi szabályzat

a Fino-Food Kft. (1054 Budapest, Szemere utca 21. 3. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09- 713423; továbbiakban: „Szervező”) Keresd a matricás Fino terméket nyereményjátékhoz („Játék”) kapcsolódóan

1. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy adataikat (teljes név, e-mail cím, bankszámlaszám) esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása céljából a Szervező, illetve a Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01-09-939082; a továbbiakban: „Lebonyolító”) és WEB200 Internet Média KFT (székhely: 7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert u. 17) kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító és WEB200 Internet Média KFT, mint adatfeldolgozó végzi. Az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a Nyeremények átadását követően törli.

A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy

  • az adatkezelő és az adatfeldolgozó díjmentesen kezelje a nyertesek személyi adatait a Játék lebonyolítása, valamint a Nyeremények kézbesítése céljából (teljes név, e-mail cím, bankszámlaszám)
  • amennyiben az 1.000.000,- Ft értékű pénznyeremény nyertese, nevét a Szervező, illetve Lebonyolító nyilvánosságra hozza a Játék internetes oldalán.

2. Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a Szervező a regisztráció során, illetve azt megelőzően megadott nevét és e-mail címét marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása e-mail útján) érdekében kezeli és felhasználja az adatok megadásától számított legfeljebb 10 évig, kivéve, ha a Játékos az adatainak törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az adatkezelő további meghatározott ideig kezelje.

A Játékosnak bármikor ingyenesen lehetősége van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését vagy törlését, zárolását, illetve megtilthatja személyes adatainak ilyen célú felhasználását az info@finonyeremenyjatek.hu e-mail címre, nevét, email címét tartalmazó nyilatkozatával.

3. A Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat.

4. A személyes adatok kezelése a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek betartásával történik. A Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

5. Az adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138861/2018. A direkt-marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138860/2018.

Budapest, 2018. február 13.

 

Fino-Food Kft.

Szervező