Játékszabályzat

„Keresd a matricás Fino terméket Nyereményjáték” Részvételi Feltételek és Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A játék neve, szervezője, lebonyolítója,

A Fino-Food Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 21. 3. em. 2.; cégjegyzékszám: 01- 09-713423: „Szervező”) „Keresd a matricás Fino terméket” elnevezésű nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: „Játék”). A Játék Szervező által megbízott lebonyolítója a Republic Group Kft. (székhely: 1013, Budapest, Krisztina Körút 51. V. emelet 2., cégjegyzékszám: 01- 09-939082; a továbbiakban: „Lebonyolító”). A Játék a finonyeremenyjatek.hu internetes oldalon (továbbiakban: „Weboldal”) keresztül elérhető az alábbi feltételekkel:

2. Részvételi feltételek:

2.1. A Játékban részt vehet

- minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és magyarországi pénzintézetnél vezetett lakossági bankszámlával rendelkező természetes személy,

- aki a Játék időtartama alatt a Weboldalon a Játékban a 3. pontban foglaltak szerint részt vesz és megfelel a Játék valamennyi feltételének (a továbbiakban: „Játékos”).

A Játék időtartama: 2018. február 13. 12:00 óra – 2018. április 13. 23:59 perc.

Amennyiben a Játék időtartama alatt a Játékban résztvevő, a magyarországi áruházakban és más kereskedelmi értékesítő helyeken az adott bolt által biztosított készlettől függően, a résztvevő boltok nyitvatartási idejében a jelen Szabályzat alábbi 4. pontjában ábrázolt matricával ellátott Fino terméket vásárló Játékos a termék csomagolásában (kupakban, fedőfólián) egy 8 számjegyű kódot talál (a továbbiakban: „Kód”) a nyeremény összegének megnevezésével, és a jelen Szabályzat elfogadását követően a Kódot a Kód beírásával és a megfelelő termékkategória kiválasztásával feltölti a Weboldalra, úgy jogosulttá válik a Kód alatt feltüntetett 1.000 forintos, illetve 1.000.000 forintos pénznyereményre (ld. 5. pont Nyeremények), amennyiben a sikeres kódfeltöltést követő regisztráció során, a vonatkozó adatvédelmi szabályzat elfogadásával megadja az érvényes e-mail címét, valamint a Szervező általi e-mailes kapcsolatfelvételt követően a teljes nevét és bankszámlaszámát. A Kód feltöltésének és a regisztrációnak a fent megadott Játék időtartama alatti időszakban kell megtörténnie, a Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött Kódok nem vesznek részt a Játékban és a feltöltéssel kapcsolatos ezen időszakon kívülre eső regisztrációk érvénytelenek.

2.2. Azonos Kód többszörös feltöltése esetén az elsőt követő további feltöltések érvénytelenek. A Szervező, illetve a Lebonyolító nem köteles az adatok helytállóságát ellenőrizni, azonban a valótlan adatokat megadó Játékos regisztrációját jogosult megtagadni.

Az a Játékos, aki többszörösen, vagy hamis adatokkal regisztrál, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, ideértve azt is, amennyiben a Weboldal feltörésével, robot- vagy spam játék használatával vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni, illetve a jelen Szabályzat bármely rendelkezését bármely egyéb módon megsérti, a Játékból kizárásra kerül. A Játékból történő kizárással a Játékos regisztrációja automatikusan törlésre kerül, illetve a Nyereményre nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező, illetve a Lebonyolító kizár.

2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, a résztvevő áruházak és kereskedelmi értékesítő helyek, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, dolgozói és e személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Szabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, továbbá ha utóbb kiderül, hogy valamely személy a részvételi feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Játék leírása, Kód feltöltése, regisztráció menete

3.1. A Játékban való részvétel önkéntes, melyben részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a legalább egy darab, a 4. pontban részletezett matricás Fino terméket vásárol, és a Weboldalon a Játék fenti 2.1 pontjában meghatározott időtartama alatt a jelen Szabályzat elfogadásával, a Kód feltöltésével, valamint azon termékcsoport kiválasztásával, amelybe tartozik az általa megvásárolt matricás termék, melynek csomagolásában a Kód elhelyezésre került, továbbá sikeres Kódfeltöltés esetén az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és érvényes e-mail címének megadásával regisztrál a Játékba, majd a Szervező általi e-mailes kapcsolatfelvételt követően az info@finonyeremenyjatek.hu e-mail címre küldött válaszüzenetben megadja teljes nevét és bankszámlaszámát a Nyeremény kifizetése céljából.

A Kód feltöltésekor a legördülő menüből választható termékcsoportok a következők:

 • Tej, vagy ízesített tejital
 • Tejföl
 • Kefír
 • Natúr joghurt
 • Ízesített joghurt
 • Sajt
 • Vajkrém

3.2. A Kód feltöltése és a regisztráció beérkezési időpontja a Weboldalon való rögzítésnek a Weboldalt működtető szerver belső órája szerinti időpontja.

3.3. Amennyiben a Kód feltöltése és/vagy a termékcsoport kiválasztása sikertelen volt, úgy hibaüzenet jelenik meg. Ilyen esetben a Játékosnak lehetősége van ismételten megkísérelni a feltöltést.

3.4. Amennyiben a Kód feltöltése és a termékcsoport kiválasztása sikeres volt, úgy ennek visszaigazolása és a Nyeremény összege azonnal megjelenik a Weboldalon azzal az egyidejű felhívással, hogy a Játékos fogadja el az Adatvédelmi Szabályzatot és regisztráljon a Játékba azáltal, hogy megadja az érvényes e-mail címét. A Játékos a regisztráció sikerességéről visszaigazoló e-mailt kap, melyben a Szervező egyúttal felhívja a Játékost az alábbi 3.5 pontban meghatározott adatok megadására.

3.5. A fenti 3.1-3.4 pontokban előírtak maradéktalan teljesülése esetén, a Játékos abban az esetben válik jogosulttá a Nyereményre, ha a regisztráció sikerességét visszaigazoló e-mailre a jelen Szabályzatban előírt határidőn belül válaszüzenetként elküldi az info@finonyeremenyjatek.hu e-mail címre a Szervező részére a Játékos a nevét illetve a magyarországi pénzintézetnél vezetett érvényes bankszámlaszámát, amelyre a Szervező a Nyeremény kifizetését a Játékos részére banki átutalással teljesíti, valamint megadja a Szervező, mint kifizető által a nyereményre vonatkozó adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat.

A nyertes Játékosnak az értesítést követően 14 nap áll rendelkezésére, hogy a Szervező megkeresésére válaszolva a fentiek szerint felvegye a kapcsolatot a nyeremény átvételére vonatkozó egyeztetés céljából.

3.6. A Játékban való részvétellel a Játékos önkéntesen hozzájárul továbbá, hogy amennyiben az 1.000.000,- Ft értékű pénznyeremény nyertese, akkor a Szervező a nevét nyilvánosságra hozza a Weboldalon.

3.7. A regisztrációt megelőzően a Játékosoknak a Játék időtartama alatt egyszerre egy darab matricás Fino termék csomagolásában szereplő Kódot (12345678 - 8 számjegy egybe írva, szóköz és egyéb elválasztás nélkül) kell megadniuk. A jelen pontban felsorolt adatok példaként kerültek megjelölésre!

Hibásan megadott vagy valótlan adatok esetén a Játékos nem jogosult a Nyereményre vagy a Játékban való részvételre!

A Kód feltöltésének beérkezési időpontja a Weboldalon való rögzítésnek a Weboldalt működtető szerver belső órája szerinti időpontja.

Minden egyes, a matricás Fino termék csomagolásában talált Kód a Kód alatt megnevezett összegű Nyereményre jogosít, amennyiben a Játékos maradéktalanul eleget tesz a fenti 3.1- 3.7 pontokban rögzített feltételeknek, illetve betartja a jelen Szabályzat előírásait.

4. A játékban résztvevő termékek listája

A Játékban csak azok a Fino termékek vesznek részt, melyek az alábbi listában szerepelnek, és az alábbi matricával vannak ellátva („matricás Fino termékek”):

fino_emblema

 • TEJ 2,8% 1/1 DOB FINO
 • TEJFÖL 20% 2x125G POH. FINO
 • KEFÍR 1,5% 2x125G POH. FINO+
 • JOGHURT NATÚR 2x125G POH. FINO+
 • TRAPPISTA FÜSTÖLT SAJT 300G FINO
 • TRAPPISTA NATÚR SAJT 300G FINO
 • TRAPPISTA LIGHT SAJT 300G FINO
 • SAJT GRILL 200G DÍSZDOB. FINO
 • VAJKRÉM 200G NATÚR FINO
 • VAJKRÉM 200G MAGYAROS FINO
 • TEJ 1% 1/1 DOB. FINO+
 • TEJ KAKAÓS 1/2 DOB. FINO+
 • TEJ VANÍLIÁS 1/2 DOB. FINO+
 • TEJ KÁVÉS 1/2 DOB. FINO+
 • JOGHURT EPRES 2x125G POH. FINO+
 • JOGHURT KAJSZIS 2x125G POH. FINO+
 • JOGHURT ERDEI GYÜMÖLCSÖS 2x125G POH. FINO+

5. Nyeremények

5.1. Összesen 501 db matricás Fino termék tartalmaz nyerő Kódot, melyek feltöltésével és a jelen Szabályzat szerinti egyéb feltételek teljesítésével a Játékos az alábbi nyereményeket (a továbbiakban: „Nyeremények”) nyerheti meg:

 • 500 db 1.000,- Ft értékű pénznyeremény, továbbá
 • 1 db 1.000.000,- Ft értékű pénznyeremény.

6. Nyeremények átvétele

6.1. A Lebonyolító a nyertes Játékosokat a Nyeremények átvételének részleteiről az általuk megadott e-mail címen értesíti. Amennyiben az adott Nyeremény átadása nem lehetséges, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény tehát nem kerül átadásra.

6.2. A Nyeremény átadása a fenti 3.5 pontban előírtak szerint banki átutalással történik a Játékos által megadott lakossági bankszámlaszámára.

6.3. Amennyiben a Játékos értesítése akár az internetszolgáltató hibájából, akár azért nem volt lehetséges, mert a Játékos regisztrációjának Szervező általi visszaigazolását követően hibás/téves (pl. névelírás, adatelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése, stb.) adatokat adott meg, úgy a Játékos az alábbi e-mail címen érdeklődhet Nyereményének átvételéről: info@finonyeremenyjatek.hu.

Amennyiben a Játékos a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja a Szabályzatnak megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a Nyereménytől elesik.

6.4.A Szervező a Nyereményt a sikeres adategyeztetés után 14 naptári napon belül köteles a nyertes Játékos részére átutalni, amennyiben a Játékos adatszolgáltatása megfelelő volt. A Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására a fenti határidőn belül sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha a Nyeremény átadására a Játékos adatszolgáltatásának, együttműködésének hiánya, vagy egyéb, a Játékos érdekkörében felmerülő ok miatt az erre nyitva álló határidőn belül a Szervezőnek nincs módja, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a nyertes Játékos ezt követően Nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt. A Szervező érdekkörében felmerülő késedelem a Játékos terhére nem róható.

6.5. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

6.6. Amennyiben akár a Nyeremény átvétele után egyértelműen bizonyíthatóvá válik, hogy a Játékos a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, vagy kiderül, hogy a jelen Szabályzat bármely pontját megsértette, valamint a Játék ideje alatt a regisztrációja törlésre került, illetve adatai törlését kéri, a Játékos a nyereményre nem jogosult.

6.7. A Szervező vállalja a Nyereményre alkalmazandó személyi jövedelemadó megfizetését, és a banki átutalás költségét. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán, a banki költségek és a Nyeremények adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő minden kapcsolódó költség a nyertes Játékosokat terheli.

6.8. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a Játékos tekintetében, úgy az illető személy nem jogosult a Nyereményre, illetve – amennyiben a Nyeremény számára már átadásra került - köteles azt a Szervező részére Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni, illetve visszafizetni.

7. Adatkezelés és adatvédelem

7.1. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy adataikat (teljes név, e-mail cím, bankszámlaszám) esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása céljából a Szervező, illetve Lebonyolító és WEB200 Internet Média KFT (7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert u. 17) kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító és WEB200 Internet Média KFT, mint adatfeldolgozó végzi. Az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a Nyeremények átadását követően törli.

A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy

 • az adatkezelő és az adatfeldolgozó díjmentesen kezelje a nyertesek személyi adatait a Játék lebonyolítása, valamint a Nyeremények kézbesítése céljából (teljes név, e-mail cím, bankszámlaszám)
 • amennyiben az 1.000.000,- Ft értékű pénznyeremény nyertese, akkor a nevét a Szervező, illetve Lebonyolító nyilvánosságra hozza a Játék internetes oldalán.

7.2. Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a Szervező a regisztráció során, illetve azt megelőzően megadott nevét és e-mail címét marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása e-mail útján) érdekében kezeli és felhasználja az adatok megadásától számított legfeljebb 10 évig, kivéve, ha a Játékos az adatainak törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az adatkezelő további meghatározott ideig kezelje. A Játékosnak bármikor ingyenesen lehetősége van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését vagy törlését, zárolását, illetve megtilthatja személyes adatainak ilyen célú felhasználását az info@finonyeremenyjatek.hu e-mail címre, nevét, email címét tartalmazó nyilatkozatával.

7.3. A Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat.

7.4. A személyes adatok kezelése a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek betartásával történik. A Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

7.5. Az adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 138861/2018.

A direkt-marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 138860/2018.

8. Felelősség

8.1. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn, illetve a Lebonyolítón kívül álló tényezők (pl. kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, stb.). Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll. A Szervező, illetve a Lebonyolító nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Játékos által igénybe vett internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az internet-szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

8.2. Szervező, illetve a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét a valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint egyéb okból eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

8.4. A Játékban való részvétellel kapcsolatos esetleges visszaélésért a Szervező, illetve a Lebonyolító minden felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező, illetve a Lebonyolító jogosult a Játékost a Játékból kizárni, a kizárással a Játékos adatai törlésre kerülnek, a Játékos kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező, illetve a Lebonyolító kizár.

9. Tájékoztatás

9.1. A Játékkal kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve panasz tehető a következő elérhetőségeken: info@finonyeremenyjatek.hu e-mail címen.

9.2. A hivatalos Szabályzat, továbbá a Játékról részletes információk elérhetők a Weboldalon. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játék szabályait a Játék időtartama alatt bármikor megváltoztassa. Ebben az esetben a jelen Szabályzat változásairól a Weboldalon nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

9.3. A Szervező a Játék lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

Budapest, 2018. február 13.

Fino-Food Kft.

Szervező